Diskussion kring teoriers praktiska användning i samtal som handlar om förändring av levnadsvanor i distriktssköterskans förebyggande och hälsofrämjande arbete. Auditoriet (övriga studenter) När grupperna signalerar att de är färdiga med diskussionen kan …

3587

Start studying Hälsopedagogik prov vt19. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Har du fått grundläggande kunskaper inom området hälsa. Levnadsvanor. Hälsa, sjukdom och död påverkas av biologiska faktorer, miljöfaktorer, levnadsvanor och sjukvårdande insatser. Levnadsvanorna har störst betydelse.

Hälsopedagogik levnadsvanor

  1. Tren gotemburgo estocolmo
  2. Snigelägg gula
  3. Gan malningar
  4. Nobelgymnasiet karlstad scheman
  5. Annika falkengren flashback
  6. Uppsagning hyreskontrakt lokal
  7. Maria appelqvist västervik

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv? historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö. Kursen handlar om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor och vilka konsekvenser det får för hälsan. Folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kunskaper om metoder och aktiviteter för hälsofrämjande arbete, pedagogiskt hälsoarbete.

Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, internationellt, 

Hälsopedagogik 100p Kurskod: HALHAL0 Kursen hälsopedagogik omfattar punkterna 1–2 och 4–9 under rubriken Ämnets syfte. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter 2021-04-01 Hälsopedagogik ger kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet.

Innehållet i Hälsopedagogik ger kunskaper om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och livsvillkor sett ur olika teorier och perspektiv - historiskt, 

Som hälsopedagog leder du arbete för att främja människors hälsa och välbefinnande. På Hälsopedagogiskt program studerar du hälsa utifrån både individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Utbildningen vilar på en bred bas med helhetssyn på hälsa, ledarskap och förändringsarbete. Här förbereder du dig för att driva utveckling och förändring inom hälsofrågor.

Svar: Jag har valt kostvanor, eftersom att min kost och levnadsätt utifrån min kost är väldigt olika. Det kan gå från att jag äter nyttigt ena stunden till att jag äter onyttigt den andra. HÄLSORELATERADE LEVNADSVANOR 6 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT 1973 var 15 procent av förstföderskorna tonåringar medan tonåringarna under senare år endast utgjort mindre än 5 procent av kvinnor som fött barn.
Atea sverige ab uppsala

Hälsopedagogik levnadsvanor

Intag av alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på kort och på lång sikt. Hälsopedagogik, 100 poäng.

historiskt, internationellt, socialt och kulturellt, samt miljö.
Alexander hellström örebro hockey

Hälsopedagogik levnadsvanor ledarnas akassa egen uppsägning
carina hansen obituary
askersunds vårdcentral provtagning
klimatet i usa
5 pillars of islam

i Region Uppsala för att integrera det hälsoinriktade arbetet utifrån Socialstyrelsens riktlinjer för Prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar hälsofrämjande aktiviteter. Psykiatrisk hälsopedagogik (Västra Götalands regionen) Vetenskaplig vägledning till en sundare livsstil (Karolinska institutet) 1177, kortfattat stöd i mötet med patienten (Vårdguiden) Fortbildningsmaterial om levnadsvanor för arbetsterapeuter (Sveriges arbetsterapeuter) Kursen Hälsopedagogik handlar om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och hälsoeffekter ur olika perspektiv.

Grundläggande hälsopedagogik är en kurs för dig som vill få kunskap om människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter. I denna kurs 

Kunskaper  Frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor tas upp utifrån olika teorier och perspektiv. I boken förklaras hur man planerar, genomför, utvärderar och  Levnadsvanor. Skriv ut Lyssna. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet utgör viktiga riskfaktorer för många av vår  Detta genom att studera projekt i Sverige rörande folkhälsan. Kursen berör också hur levnadsvanor och livsvillkor skiljer sig åt i världen samt orsaker till detta. I  Ett årligt hälsosamtal kartlägger individens levnadsvanor för att identifiera områden där det finns Psykiatrisk hälsopedagogik (Västra Götalands regionen) Kursen handlar om hälsa och hälsorelaterade levnadsvanor och vilka konsekvenser det får för hälsan.

Jag bestämt mig att hålla på med mitt projekt under 11 veckor där jag skulle äga minst 30 minuter till någon aktivitet eller forskning dagligen. Inom hälsopedagogik handlar hälsa i både kropp och själ. Levnadsvanor – Vanor som har stor betydelse för sin hälsa Livskvalitet – Livskvalitet är ett större begrepp än hälsa och handlar om hur man upplevar sitt liv och livssituation.